Newsletter

"Knorr" Aroy Sure All-In-One Chicken Flavoured Seasoning Maximize

"Knorr" Aroy Sure All-In-One Chicken Flavoured Seasoning

  • 70 grams
  • Chicken Flavour
  • Halal certified

More details

G105070008

"Knorr" Aroy Sure All-In-One Chicken Flavoured Seasoning
"คนอร์" อร่อยชัวร์ ผงปรุงครบรส รสไก่ 

  • 70 grams 
  • Chicken Flavour
  • Halal certified


คนอร์อร่อยชัวร์ ปรับสูตรเพิ่มซอสหอยนางรม หัวใจของความหอม..อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นในทุกจานผัด ด้วยเครื่องปรุงครบรสที่ทำจากวัตถุดิบคุณภาพสูง จึงไม่ต้องเติมน้ำปลา น้ำตาลหรือผงปรุงรสอื่นเพิ่ม 

  • ทำจากวัตถุดิบคุณภาพสูง
  • ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 

วิธีใช้
เพียงปรุงอาหารด้วยคนอร์อร่อยชัวร์ตามปริมาณ ที่แนะนำด้านหลังบรรจุภัณฑ์ อาหารทุกจานก็จะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมโดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม